Zarząd stowarzyszenia „Wiara i czyn”

Prezes: Krzysztof Kawęcki

Wiceprezes: Leszek Szymański

Wiceprezes: Piotr Broń

Wiceprezes: Marek Ciuraszkiewicz

Członek zarządu: Beata Bielińska Jacewicz

Członek zarządu: Paweł Kubala

Członek zarządu: Piotr Strzembosz

Członek zarządu, skarbnik stowarzyszenia : Zdzisław Gawor

Członek zarządu, sekretarz stowarzyszenia: Marcin Fersz